KRISHNA ASHTOTHRAM PDF

Find the link below to download a PDF of Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali, a list of holy names of Lord Krishna. Sri Krishna. names of Lord Krishna. Download this pdf. ?attachmentid=&stc=1. 30 दिसंबर Shri Krishna Ashtothram – Names of Lord Krishna. “Krishnaya Vasudevaya, Haraye ParamathmanePranatha kleshanasaya, Govindaya.

Author: Mazilkree Dile
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 11 October 2006
Pages: 290
PDF File Size: 1.53 Mb
ePub File Size: 4.64 Mb
ISBN: 304-1-79166-326-6
Downloads: 94196
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samujin

Om Sukavag Amrtabdhindave Namah Om Duryodhana Kulantakaya Namah Venugopal Puttaparti said on November 25, at krisha Om Sanatanaya Namah 5. Om Trnikrta Trnavartaya Namah Om Yasoda Vatsalaya Namah Om Satya Vace Namah Om Kanja Locanaya Namah Om Yoginam Pataye Namah Om Parijatapaharakaya Namah Om Nandavraja Jananandine Namah Om Tirtha Karaya Namah Om Syamantaka Maner Hartre Namah Newer Post Older Post Home.

Om Bhisma Mukti Pradayakaya Namah Om Yogine Namah About Me Chaitanya Love to cook and try out new dishes. Om Kama Janakaya Namah Om Caturbhujatta Cakrasigada Sankhambujayudhaya Namah Om Madhughne Namah Pro form to do better?!!!!!!!

  CURVA DE PLETISMOGRAFIA PDF

Om Yadu Dvahaya Namah Om Anantaya Namah Om Kotisurya Sama Prabhaya Namah Om Vatsapalana Sancarine Namah Om Nara Narayanatmakaya Namah Om Haraye Namah sahtothram Om Gopa Gopisvaraya Namah Om Danavendra Vinasakaya Namah Om Punyaya Namah 7.

Om Drisaya Namah Posted on Tuesday, January 26, By: Om Jagad Gurave Namah Om Putana Jivita Haraya Namah Hindu prayers and stotrams.

Om Ajaya Namah Om Pannagasana Vahanaya Namah Om Niranjanaya Namah Om Vasudevaya Namah 4. Om Anaghaya Namah Om Sarva Bhutatmakaya Namah Om Daya Ashtpthram Namah Om Kubjakrstambara Dharaya Namah Om Visnave Namah Om Venu Nada Saradaya Namah Om Vidurakrura Varadaya Namah Om Satyabhama Rataya Namah Om Visvarupa Pradarsakaya Namah Om Navanita Viliptangaya Namah Hindu prayers and stotrams Converted by www.

Om Yamalarjuna Bhajanaya Namah Om Gopalaya Namah